särskild postadress i lokala folkbokföringsregister

Skriftlig fråga 1997/98:461 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)
Fråga 1997/98:461 av Susanne Eberstein (s) till statsrådet Thomas Östros om särskild postadress i lokala folkbokföringsregister

Genom lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister (senast ändrad 1997:997), som trädde i kraft den 1 juli 1991, infördes möjlighet att på begäran av enskild registrera också en särskild postadress, dvs. annan postadress än folkbokföringsadress, i de lokala folkbokföringsregistren hos skattemyndigheterna (prop. 1990/91:53, s. 39). Åtgärden motiverades då med postala effektivitetsskäl. Den särskilda postadressen aviseras, i förekommande fall, till de myndigheter som hämtar adressändringar m.m. från Riksskatteverket. Genom det statliga person- och adressregistret (SPAR) aviseras därefter företag och organisationer, bl.a. banker och försäkringsbolag, om ett urval ändringar i folkbokföringen, särskilt adressändringar.

Denna möjlighet går att missbruka på så sätt att bedragare anmäler en särskild postadress (postbox) till skattemyndigheten i annans namn och utnyttjar den nya postadressen bl.a. för att vittja annans värdepost. Ett sådant fall är polisanmält och föremål för rättsliga åtgärder.

Min fråga till statsrådet Östros är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att detta upprepas?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-02-18 Anmäld: 1998-03-02 Besvarad: 1998-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga