Särskild ersättning för glesbygdsapotek

Skriftlig fråga 2011/12:575 av Andersson, Phia (S)

Andersson, Phia (S)

den 11 maj

Fråga

2011/12:575 Särskild ersättning för glesbygdsapotek

av Phia Andersson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Numera har vi sådan valfrihet att vi på vissa håll i landet (Stockholm och andra tätbefolkade platser) kan välja mellan fyra olika apotekskedjor. Men det är inte i alla delar av landet det har dykt upp fler apotek i centrum. Nästan inga nya apotek har öppnat i glesbygd utan på orter som redan har apotek. Apotek som finns i glesbygd måste finnas kvar till nästa år. Efter det finns en stor risk att olönsamma apotek avvecklas.

Apoteken har inte längre något ansvar att säkerställa sådan grundläggande service till samhället. En särskild ersättning för att trygga tillgängligheten i glesbygd kan vara ett sätt.

Kan socialministern tänka sig att införa en särskild ersättning för att trygga tillgängligheten i glesbygd?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-11 Anmäld: 2012-05-11 Besvarad: 2012-05-16 Svar anmält: 2012-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-16)