Särbehandling av Israel av det statliga Systembolaget

Skriftlig fråga 2005/06:1752 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 2 juni

Fråga 2005/06:1752 av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Särbehandling av Israel av det statliga Systembolaget

Det statliga Systembolaget har nyligen bytt ursprungsland på Yardenvinerna från Israel till Israel-ockuperat syriskt område. En sådan formulering kan inte användas om det inte samtidigt erinras om hur ockupationen kom till och varför den ägt rum och äger rum. Ockupationen framstår givetvis som både ofattbar och värd all opposition om man bortser från exempelvis hur Galiléen, trakterna runt Gennesaret, besköts och bombarderades från Golanhöjderna. Otaliga unga israeler fick sätta livet till för att få bort kulsprutenästena i bergen och skapa lugnare förhållanden och eldupphör. Det kan också påminnas om att Israel och Egypten slöt fred och att Israel lämnade tillbaka varenda kvadratmeter till Egypten i utbyte mot erkännande och fred, någonting Syrien inte är intresserat av.

Det är anmärkningsvärt att Systembolaget väljer att särbehandla Israel. Systembolaget har nämligen inte tidigare valt att ta politisk ställning vad gäller drycker producerade på ockuperade områden i fallen Libanon (tidigare under syriskt styre), Namibia (tidigare under Sydafrikanskt styre), Cypern (halva ön ockuperad av Turkiet, andra halvan av Grekland) eller Marocko (Västsahara). Är politisk etikettering något nytt fenomen på Systembolaget eller har bolaget ett liknande system beträffande fler länder än Israel? Frågan är varför man inte har varit och är konsekvent och även i dessa fall benämner dem som av ett visst land vara just ockuperade områden. Det statliga Systembolagets särbehandling av just Israel är särskilt oroande med tanke på att Sverige nyligen på andra sätt har markerat mot Israel.

Min fråga till ansvarig minister är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förhindra politiska ställningstaganden och därmed verka för konsekvens i det statliga Systembolagets kataloger?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-02 Anmäld: 2006-06-02 Besvarad: 2006-06-07 Svar anmält: 2006-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-07)