Säpos roll i Etiopienaffären

Skriftlig fråga 2006/07:1051 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 19 april

Fråga

2006/07:1051 Säpos roll i Etiopienaffären

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Ödet för de svenskar som har fängslats i Etiopien är i skrivande stund inte klarlagt. Det är också oklart varför de har fängslats. Det förekommer uppgifter om inhuman behandling. Vad som har bekräftats är uppgiften att Säpo har träffat de svenska fångarna i Etiopien. Säpo har också gjort försök att värva anhöriga i Sverige. Utrikesministern delar ansvaret med justitieministern för att så långt möjligt skapa klarhet om den uppkomna situationen. När det gäller Säpos roll ligger ansvaret på justitieministern.

Jag vill fråga justitieministern vad skälet är till att Säpo har agerat i Sverige och i Etiopien i det aktuella fallet och på vems uppdrag det har skett.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-04-19 Anmäld: 2007-04-20 Besvarad: 2007-04-27 Svar anmält: 2007-05-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-27)