Säpos lista över kommuner som kan beröras av återvändare från IS

Skriftlig fråga 2018/19:523 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

De senaste dagarna har vi återigen uppmärksammats på kommuner som antingen har eller som kan komma att behöva hantera terrorister som deltagit i IS terrororganisation. Att döma av ett antal kommunalråds reaktioner verkar flera vara överraskade över att deras kommun finns med på den lista som Centrum mot extremism kommunicerat utifrån underlag från Säkerhetspolisen.

Liberalerna har sedan 2016 aktivt drivit frågan om ändring i sekretesslagen för att underlätta utbyte av information mellan Säpo, polisen och kommunerna. Detta krav fick vi också in i den andra förhandlingen om överenskommelse med regeringen i juni 2017. Frågan har ännu inte lett till en proposition, men problemet finns alltjämt kvar. Det är flera företrädare för kommuner och socialtjänster som betonar hur viktigt det är att lagen ändras för att förbättra det brottsförebyggande arbetet lokalt. Det handlar inte minst om att förbättra beredskapen när personer återvänder. Vi noterar också att det i flera kommuner råder en osäkerhet, vilket leder till att viktig information aldrig når socialtjänsten. Detta gäller också information från kommunen till Polismyndigheten.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

När kommer förslag till riksdagen som underlättar informationsdelning mellan polisen, Säpo och  kommunerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-10 Överlämnad: 2019-04-10 Anmäld: 2019-04-11 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga