Sanktionerna mot Belarus

Skriftlig fråga 2016/17:783 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Det har i veckan rapporterats att EU-kommissionen är beredd att avskaffa de rådande kvoterna på import av textilprodukter från Belarus. EU-parlamentet har godkänt förslaget, och nu ska frågan upp till beslut i ministerrådet. Europas sista diktatur Belarus har gång på gång brutit mot mänskliga rättigheter, avsaknaden av yttrandefrihet är total och de få regimkritiker som vågar yttra sig tystas med våld. Situationen har inte förbättrats, och motiverar därför inte ett närmande mellan EU och Belarus. Därför framstår det som helt orimligt att, i stället för att utöka sanktionerna, premiera Belarus antidemokratiska agerande med utökad handel. Nu bör Sverige arbeta för att förslaget röstas ned i ministerrådet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att stoppa förslaget att avskaffa de rådande kvoterna på import av textilprodukter från Belarus?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-01 Överlämnad: 2017-02-02 Anmäld: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08
Svar på skriftlig fråga