Sanktioner mot Turkiet

Skriftlig fråga 2019/20:220 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

I nyhetsrapporteringen om Turkiets militära operation i Syrien har vi alla berörts av bilderna på den svårt brännskadade pojken. Det är uppenbart att en humanitär katastrof pågår, med allt vad det innebär av lidande och fasor.

Som svar på Turkiets offensiv mot Syrien har USA infört sanktioner mot tre turkiska ministrar. Vidare har även förhandlingarna med landet om ett handelsavtal värt 100 miljarder dollar stoppats, och tullen på turkiskt stål har höjts till 50 procent.

USA:s finansminister Steven Mnuchin har uttalat  att USA håller den turkiska regeringen ansvarig för det eskalerande våldet från turkiska styrkor som hotar oskyldiga civila och skapar instabilitet i regionen. Trumpadministrationen har aktivt valt att gång efter annan nyttja handelspolitiken som ett verktyg i konflikter med andra stater för att pressa dem till att agera på önskat sätt.

Väl medveten om EU:s exklusiva befogenhet på handelsområdet har jag förståelse för att Sveriges möjlighet att ta till motsvarande knep är begränsad.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Avser statsrådet att verka för att Sverige och EU ska agera på liknande sätt som USA nu gör i konflikten i Syrien, med sanktioner av olika slag riktade mot Turkiet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-21 Överlämnad: 2019-10-22 Anmäld: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga