Sanktioner mot de styrande i Hongkong

Skriftlig fråga 2021/22:1663 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den kinesiska kommunistregimen har under de senaste åren intensifierat sin kamp mot de mänskliga rättigheterna. Försämringarna märks extra tydligt i Hongkong. Området, som tidigare varit relativt sett fredat från förtryck under ”ett land, två system”-principen, är i dag en brutal diktatur. Demokratiaktivister förföljs, grips och torteras. Fredliga demonstranter och journalister grips, och de som försvarar dem grips också.

De som styr i Hongkong är i allra högsta grad medskyldiga till dessa brott. Det gäller inte minst John Lee, den lokale säkerhetschefen, som lett attackerna mot dem som strävar efter frihet och mänskliga rättigheter. I juli kommer han att efterträda Carrie Lam på posten som chefsminister. Detta varslar om än brutalare förföljelser i framtiden. Enligt CNN överväger Lee fler lagändringar i stil med dem som redan har gjorts.

För att tydligt markera vårt ställningstagande för demokrati och mänskliga rättigheter behöver sanktioner införas mot John Lee, men också mot andra inom Hongkongs styrande skikt. Dessa behöver givetvis vara välövervägda och träffsäkra och införas på internationell nivå för att de ska få verkan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Kommer ministern och regeringen att verka för sanktioner mot John Lee och andra ledande i Hongkongs styre som är ansvariga för brotten mot mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-01 Överlämnad: 2022-06-01 Anmäld: 2022-06-02 Svarsdatum: 2022-06-08 Sista svarsdatum: 2022-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga