Sänkta socialavgifter inom tjänstesektorn

Skriftlig fråga 2007/08:80 av Forslund, Patrik (m)

Forslund, Patrik (m)

den 15 oktober

Fråga

2007/08:80 Sänkta socialavgifter inom tjänstesektorn

av Patrik Forslund (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Turismen som näring ökar hela tiden i antalet helårsverken och omsättning. 1995 omsatte turismen i Sverige 113 miljarder kronor. 2006 omsatte den 215 miljarder kronor. 1995 sysselsatte turismen 102 000 helårsverken, 2006 sysselsatte den 151 000 helårsverken. Förra året omsatte turismen i mitt hemlän Dalarna 4,8 miljarder kronor och sysselsatte 5 000 personers helårsverken. Den samhällsekonomiska effekten blir att Dalarnas kommuner förra året drog in 500 miljoner kronor i skatteintäkter.

Ett förslag som skulle gynna turistsektorn och Dalarna är sänkta socialavgifter för företag inom tjänstesektorn som regeringen aviserat. Förslaget syftar till att öka sysselsättningen och minska svartarbetet i den svenska ekonomin. Branscher som omfattas av förslaget är reparation och underhåll av vissa fordon och fritidsbåtar med mera, restauranger, catering, taxi, tvätterier, reparation och underhåll av skor och lädervaror, hunddagis, frisörer samt hud- och kroppsvård.

Men en promemoria från Finansdepartementet i maj 2007 nämnde även att hotell‑, vandrarhem- och campingverksamhet skulle få en sänkning. Dessa företag har nu tagits bort från den lista av branscher som skulle omfattas av sänkningen. Detta är tråkigt. Enligt turistbranschen skulle det vara bra om också denna bransch omfattas av sänkningen, då man räknar med att det skapar fler jobb. Därför är det viktigt att även hotell‑, vandrarhem- och campingverksamhet får sänkta socialavgifter.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att hotell‑, vandrarhem- och campingverksamhet får sänkta socialavgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-15 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)