Sänkta socialavgifter för hotell, vandrarhem och campingar

Skriftlig fråga 2007/08:273 av Forslund, Patrik (m)

Forslund, Patrik (m)

den 15 november

Fråga

2007/08:273 Sänkta socialavgifter för hotell, vandrarhem och campingar

av Patrik Forslund (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Enligt Nutek ökade antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser till nästan 48 miljoner eller med 6,3 procent under 2006. Det visar på att turistnäringen i allra högsta grad är och fortsättningsvis kommer att vara en viktig basnäring.

Regeringen har redan aviserat sänkta socialavgifter för företag inom tjänstesektorn. Men det kommer inte gälla hotell‑, vandrarhem- och campingverksamhet. Detta är tråkigt. Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, och Synovate Temo har i en undersökning bland deras medlemsföretag tagit reda på att nio av tio av deras företag kommer att anställa två personer om sänkningen blir av. SHR har 4 602 arbetsgivare varav 1 272 driver hotellverksamhet, 269 övrig campingverksamhet, kasinoverksamhet, liftanläggningar, uthyrning av restaurangpersonal, städning, spaverksamhet och turistföretag och 3 061 restaurangverksamhet. Om man sänker arbetsgivaravgiften för alla skulle det enligt SHR:s undersökning bli 8 283 nya jobb, om man sänker exklusive hotellen blir det 5 993 jobb, om man skulle sänka avgiften även för de företag med hotellverksamhet så blir det 2 289 fler jobb. Därför är det viktigt att även hotell‑, vandrarhem- och campingverksamhet får sänkta socialavgifter.

Avser finansministern att verka för sänkta socialavgifterna för hotell, vandrarhem och campingföretag under mandatperioden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-15 Anmäld: 2007-11-15 Besvarad: 2007-11-21 Svar anmält: 2007-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-21)