Sänkta hastigheter på 1 100 kilometer landsbygdsväg

Skriftlig fråga 2019/20:409 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under 2019 kommer Trafikverket att skylta om hastighetsgränser på vägsträckor runt om i landet. 111 mil statlig väg får sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 kilometer i timmen. Hastighetsgränserna anpassas i hela Sverige. I norr sänks hastigheten på ca 20 mil väg, i västra Sverige sänks den på ca 25 mil väg och i södra Sverige på drygt 16 mil.

Fram till år 2025 kommer ca 4 250 kilometer statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer ca 1 200 km att väg få höjd hastighetsgräns. Netto blir 3 050 kilometer statlig väg hastighetssänkt.

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken, säger Trafikverkets ansvarige. Den 28 oktober beslutade Trafikverket om vilka vägsträckor som ska få ändrade hastighetsgränser. De nya föreskrifterna trädde i kraft mellan den 4 och den 6 november, och då började man genast att skylta om samtliga beslutade vägsträckor i landet.

I syfte att få efterföljd av de sänkta hastighetsgränserna noteras just nu en massiv utrullning av fartkameror längs de fartsänkta vägsträckorna.

I bygder runt om i hela landet som nu drabbas av längre pendlingstider och en försämrad tillgänglighet till arbete och utbildning uppfattas Trafikverkets åtgärd – att sänka den högsta tillåtna hastigheten – som en åtgärd att upprätthålla trafiksäkerhet utan att behöva lägga resurser på själva vägen. En försämrad vägstandard möts med sänkta hastighetsgränser. Acceptansen för hastighetssänkningen är låg och möts därför med sanktioner i form av fartkameror.

Vad som är trafiksäker hastighet på ett vägavsnitt varierar med trafikintensitet och väglag. I syfte att kunna upprätthålla både trafiksäkerhet genom rätt hastighet vid rätt tillfälle och en rimlig tillgänglighet finns teknologi för variabel/dynamisk hastighetsreglering. Vi möter redan i dag dessa variabla hastighetsangivelser på broar, vid påfarter etcetera. 

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth blir:

 

Anser ministern att en strategi med variabla/dynamiska hastighetsskyltar i stället för en statisk hastighetsnedsättning kontrollerad av fartkameror är en framkomlig väg att gå i syfte att upprätthålla både trafiksäkerhet och en rimlig tillgänglighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga