Sänkta farledsavgifter

Skriftlig fråga 2013/14:538 av Johansson, Lars (S)

Johansson, Lars (S)

den 28 mars

Fråga

2013/14:538 Sänkta farledsavgifter

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen påstod i samband med budgetpresentationen hösten 2013 att farledsavgifterna skulle sänkas. Det talades om sänkningar på upp till 300 miljoner kronor per år under tre år. Enligt uppgift blir sänkningarna betydligt blygsammare eftersom Sjöfartsverket har kostnader som först måste täckas. Detta är särskilt allvarligt eftersom Trafikanalys har rapporterat att bränslekostnaden för sjöfart i svenska hamnar kommer att öka med mellan 4,5 och 6,4 miljarder kronor per år.

Jag har följande fråga:

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att tillse att det blir sänkta farledsavgifter i enlighet med budgetpropositionens förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2014-03-28 Inlämnad: 2014-03-28 Svar anmält: 2014-04-02 Besvarad: 2014-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-02)