Sänkt moms på skidliftar

Skriftlig fråga 2005/06:1620 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 15 maj

Fråga 2005/06:1620 av Anna Grönlund Krantz (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Sänkt moms på skidliftar

Idrott i all form är ett viktigt inslag för att öka folkhälsan. För att öka möjligheten för alla medborgare att vara verksamma i olika idrotter försöker vi från riksdag och regering att slipa ned trösklar och göra idrott så lättillgänglig som möjligt.

All idrottsverksamhet omfattas i dag av 6 % moms. Detta gäller dock inte liftkort som är belagd med 12 % moms.

Under en period har Skistar drivit en process mot Skatteverket i frågan. I kammarrätten fick Skistar rätt men beslutet överklagades till Regeringsrätten som biföll Skatteverkets överklagan. Detta har fått till följd att momsen på liftkort är oförändrat 12 %.

Givetvis påverkar detta den svenska vinterturismen som har ett högre skattetryck än dess konkurrentländer, vilket är bekymmersamt bland annat i mitt hemlän Norrbotten där turismen är en starkt växande näring.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga finansministern om han är beredd att agera för att jämställa momsen på liftkort med annan idrottsverksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-15 Anmäld: 2006-05-15 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)