Sänkt moms för e-böcker

Skriftlig fråga 2012/13:500 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 13 maj

Fråga

2012/13:500 Sänkt moms för e-böcker

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Sverige har en momssats på 6 procent för tryckta böcker men 25 procent för e-böcker.

Den 18 maj 2011 fattade riksdagen beslut om att anta ett enigt skatteutskotts förslag om hur man skulle ställa sig till EU-kommissionens grönbok om mervärdesskatten. Man beslutade att det är viktigt att samma låga momssats skulle gälla för e-böcker som för tryckta böcker.

Emellertid uttalade aldrig den svenska regeringen denna åsikt inför EU-kommissionen.

För ungefär en månad sedan upprepade en enig riksdag sitt beslut i frågan om att förespråka samma låga moms på e-böcker som på tryckta böcker.

EU-kommissionens arbete med ett nytt momsdirektiv pågår just nu, och det är viktigt att Sveriges regering för fram och agerar i enlighet med riksdagens beslut om att driva frågan om sänkt moms på e-böcker.

Min fråga till finansministern är därför:

På vilket sätt agerar finansministern och Sverige gentemot EU-kommissionen för att driva riksdagens beslut angående sänkt e-bokmoms i samband med kommissionens översyn av EU:s momsdirektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-13 Anmäld: 2013-05-14 Besvarad: 2013-05-22 Svar anmält: 2013-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)