Sänkt åldersgräns för rätt till studiemedel vid studier på folkhögskola

Skriftlig fråga 2012/13:16 av Ehn, Tina (MP)

Ehn, Tina (MP)

den 28 september

Fråga

2012/13:16 Sänkt åldersgräns för rätt till studiemedel vid studier på folkhögskola

av Tina Ehn (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Åldersgränsen för att få möjlighet till studielån på folkhögskola är i dag 20 år. Däremot är det möjligt att ta lån för studier på universitet och högskola även när man är yngre än 20 år.

Att få möjlighet att studera oavsett skolform är ju något som de flesta av oss ser som en positiv sak.

Ett modernt och rättvist system för att få studielån bör vila på samma åldersnivå oavsett studieform på universitet, högskola eller folkhögskola.

Avser utbildningsministern att föreslå någon förändring avseende möjligheterna till studielån för studerande vid folkhögskola?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2012-09-28 Inlämnad: 2012-09-28 Besvarad: 2012-10-03 Svar anmält: 2012-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-03)