sänkning av arbetsgivaravgiften

Skriftlig fråga 2004/05:1680 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 23 maj

Fråga 2004/05:1680

av Hans Backman (fp) till finansminister Pär Nuder om sänkning av arbetsgivaravgiften

Försäkringskassan föreslår enligt det budgetunderlag som presenterades den 17 februari 2005 att arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen ska sänkas från 10,15 % till 9 % 2006 och att egenavgiften för företagare sänks från 11,12 till 9,97 %. Orsaken är stora överskott i sjukförsäkringssystemet de kommande åren.

Av budgetunderlaget framgår det att skillnaden mellan utgifter och inkomster för sjukförsäkringen för år 2004 uppgick till drygt 13,7 miljarder kronor och 8 miljarder kronor för 2005. De beräknade överskotten för de kommande åren är 13,2 miljarder kronor 2006, 19,7 miljarder kronor 2007 och 24,2 miljarder kronor 2008.

Arbetsgivarna betalar alltså betydligt större summor än vad som skulle behövas för att täcka kostnaderna.

Med anledning av detta vill jag fråga om finansministern avser att vidta åtgärder som innebär att arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen och egenavgiften för företagare kan sänkas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-23 Anmäld: 2005-05-24 Besvarad: 2005-06-01 Svar anmält: 2005-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-01)