Sanering och Östersjön

Skriftlig fråga 2008/09:1106 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 23 juli

Fråga

2008/09:1106 Sanering och Östersjön

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I fråga om sjunkna fartyg och ubåtar samt störtade flygplan torde Östersjön vara väl representerad. Enligt Sjöfartsverket är Östersjön troligtvis det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från tiden under och efter världskrigen och föremålen är än i dag farliga att komma i kontakt med. Detta är en del av det föroreningstryck som finns på Östersjön.

Sverige är den stat som har längst kust utmed Östersjön och Sveriges historia är knuten till Östersjöområdet. De stora staterna i EU är av naturliga skäl mer inriktade mot sina hav som Nordsjön och Medelhavet. Sverige måste under ordförandeskapet se till att miljöåtgärder i fråga om Östersjön prioriteras och också blir en viktig fråga i relationerna med Ryssland. En plan för att sanera Östersjön i fråga om miljöfarliga vrak, minor, ammunition och kemiska stridsmedel vore en konkret miljöåtgärd.

Avser miljöministern att ta initiativ till ett Östersjösamarbete för att sanera havet från miljöfarliga vrak, minor, ammunition och kemiska stridsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-23 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)