Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn

Skriftlig fråga 2008/09:850 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 16 april

Fråga

2008/09:850 Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn

av Krister Örnfjäder (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Runt om i vårt land finns det ett antal markområden och vattendrag som är i stort behov av sanering då de är svårt förorenade. I Kalmar län är hamnbassängen i Oskarshamn ett projekt som är mycket angeläget. Saneringen är kostnadsberäknad till 400 miljoner kronor. Diskussioner pågår för att fördela kostnaderna mellan olika aktörer. Oskarshamns kommun och Naturvårdsverket är några av aktörerna som kommer att dela på kostnaderna för saneringen.

Miljöministern lovade under sitt besök för ett år sedan i Oskarshamn att ett slutgiltigt besked skulle lämnas under 2008. Frågan har tidigare varit uppe för diskussion men svaret dröjer.

Jag vill därför fråga miljöministern när han avser att ge ett besked om hur saneringskostnaderna för hamnen i Oskarshamn ska fördelas kommer.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-16 Anmäld: 2009-04-16 Besvarad: 2009-04-29 Svar anmält: 2009-05-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-29)