Samverkan mellan Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet

Skriftlig fråga 2019/20:515 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Av förklarliga skäl har många reagerat starkt på uppgifterna från nättidningen Nyheter Idag om att Iraks utrikesminister Najah al-Shammari är svensk medborgare och fortfarande folkbokförd i Sverige. Han har dessutom tidigare misstänkts för brott i vårt land och har mottagit svenska bidrag, varför debatten rörande dessa omständigheter är att anse som mycket befogad.

Vad som därtill framkommit är att Utrikesdepartementet inte informerat Försvarsdepartementet om honom, trots att det rör en försvarsminister i ett annat land som i egenskap av officer tjänat Saddam Husseins regim och som genom sin nuvarande roll dessutom kan ha begått en rad olika krigsbrott. Detta är minst sagt allvarligt och visar på att regeringen återigen uppvisar enorma brister vad gäller intern kommunikationen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Anser inte ministern att information som denna är värd att dela med Försvarsdepartementet, och om så är fallet, vad avser ministern att göra för att säkerställa att så sker framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga