Samtal om mänskliga rättigheter och demokrati vid OS i Peking

Skriftlig fråga 2007/08:1624 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 5 september

Fråga

2007/08:1624 Samtal om mänskliga rättigheter och demokrati vid OS i Peking

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Inför OS i Peking, som nyligen avslutats, var det en omfattande diskussion om bojkott av hela spelen, om bojkott av invigningarna eller endast en politisk markering från regeringens sida genom att utebli från invigningsceremonin. När nu spelen har avslutats vet vi facit. Regeringen företräddes av idrottsministern och regeringens företrädare såg det som viktigt att vara på plats både på invigningen och vid de aktivas boende, inte minst för att i samtal föra fram Sveriges uppfattning om mänskliga rättigheter och demokrati.

Min fråga till kulturministern blir därför vad ministern ämnar vidta för åtgärder med anledning av de samtal som fördes under vistelsen i Peking.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-19)