Samordningsman för Jönköpings län

Skriftlig fråga 2008/09:81 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 oktober

Fråga

2008/09:81 Samordningsman för Jönköpings län

av Carina Hägg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Så gott som dagligen kommer det varsel om uppsägningar inom flera olika branscher. Detta drabbar Jönköpings län hårt där det finns många underleverantörer inom till exempel fordonsindustrin och även många verksamma inom trähusindustrin. Ett flertal orter har redan drabbats hårt i länet.

Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skapa sig en bild av hur läget ser ut i Jönköpings län för att därefter vidta konkreta åtgärder. I Blekinge har regeringen utsett två stycken samordnare för att samordna insatserna med anledning av den negativa utvecklingen för fordonsindustrin. Det behövs insatser för att bistå både industrin och arbetstagarna och hitta utvecklingsmöjligheter även i Jönköpings län.

Regeringen har det övergripande ansvaret för samordningen mellan berörda myndigheter, landsting, kommuner och näringsliv. Jag anser att regeringen omgående bör ge direktiv till landshövdingen där han får uppdraget att följa utvecklingen i länet för att sedan kunna ge förslag och vidta de nödvändiga åtgärder som behövs.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att utse landshövdingen i Jönköpings län till samordnare av insatser i samband med förändringarna inom bland annat fordonsindustrin och trähusindustrin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-13 Anmäld: 2008-10-14 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)