Samordningen av Nuonaffären

Skriftlig fråga 2013/14:636 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

I samband med utfrågningen av finansministern i konstitutionsutskottet den 15 april i år ställde undertecknad ett antal frågor kring hur affären samordnats mellan Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Grunden för mina frågor var följande uttalande av finansministern i en intervju i Ekot den 14 februari 2013:

”Det är klart att vi på Finansdepartementet också reste ett antal frågor, och det är dessa som sedan återspeglas i vad Näringsdepartementet undrar om, nämligen om man klarar avkastningskravet givet den stora investeringen.”

Finansministern förklarade detta uttalande med att det avsåg de frågor som restes i samband med upphandlingen av en konsult för att bedöma om den av Vattenfall tänkta köpeskillingen för Nuon var rimlig.

Men resultatet av upphandlingen och det bud som Vattenfall sedan lade på Nuon förblev ju enligt finansministerns utsaga i samma utfrågning okänt för honom till den 23 februari, då affären var klar och offentliggjordes.

Min fråga till finansministern är därför på vilket sätt Finansdepartementets medverkan i upphandlingen av konsult för värdering av Nuon gett finansministern underlag för att bedöma om Vattenfalls avkastningskrav skulle klaras efter Nuonaffären.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-05-22 Överlämnad: 2014-05-23 Besvarad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga