Samordning och samverkan för genomförandet av PGU

Skriftlig fråga 2012/13:131 av Björlund, Torbjörn (V)

Björlund, Torbjörn (V)

den 22 november

Fråga

2012/13:131 Samordning och samverkan för genomförandet av PGU

av Torbjörn Björlund (V)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Sveriges politik för global utveckling, PGU, innebär att varje minister har ett ansvar för att politiken inom det egna området bidrar till och inte undergräver de mål för utvecklingspolitiken som Sverige ställt upp. Regeringen har nyligen i en skrivelse (skr. 2011/12:167) redovisat genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling. Regeringen konstaterar i skrivelsen att förbättringar kan ske när det gäller samordning och samverkan inom samstämmighetspolitiken. Två av de sex utmaningar som regeringen i en tidigare skrivelse (skr. 2007/08:89) identifierat berör särskilt försvarsministerns områden. Det är dels klimatförändringar och miljöpåverkan, dels konflikter och sviktande situationer.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga försvarsminister Karin Enström:

Avser försvarsministern att ta några initiativ för att förbättra samordning och samverkan på de områden där flera statsråd delar på ansvaret för att PGU genomförs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-11-22 Anmäld: 2012-11-22 Besvarad: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-28)