Samordning inför FN:s globala partsmöte i Köpenhamn 2009

Skriftlig fråga 2007/08:1342 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 12 juni

Fråga

2007/08:1342 Samordning inför FN:s globala partsmöte i Köpenhamn 2009

av Aleksander Gabelic (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sverige kommer genom sitt ordförandeskap i EU:s ministerråd hösten 2009 att företräda EU på FN:s globala partsmöte. Där ska man besluta om en ny global klimatöverenskommelse då Kyotoprotokollet löper ut år 2012, ett viktigt uppdrag som kräver samordning i de egna leden. Främst bör samordningen mellan både tjänstemän och politiker på Utrikesdepartementet och Miljödepartementet fungera på ett bra och effektivt sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga vilka åtgärder utrikesministern tänker vidta för att se till att samordningen mellan Utrikesdepartementet och Miljödepartementet är optimal inför FN:s globala partsmöte i Köpenhamn år 2009.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2008-06-12 Inlämnad: 2008-06-12 Besvarad: 2008-07-23 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-23)