Samordning av statliga insatser med kommunal verksamhet

Skriftlig fråga 2011/12:346 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 2 februari

Fråga

2011/12:346 Samordning av statliga insatser med kommunal verksamhet

av Krister Örnfjäder (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Smedjebackens, Malung-Sälens och Hagfors kommuner har skickat en skrivelse där de ansökt om att få starta ett femårigt försök för att samordna statliga insatser med kommunal verksamhet.

Tanken är att i försöket utveckla nya modeller för lokal välfärd.

I ansökan har de föreslagit att starten av arbetet skulle ske under våren 2012.

Enligt uppgift har de fram till dagens datum inte fått något svar på ansökan.

Jag vill därför ha en redovisning från arbetsmarknadsministern angående hur långt arbetet kommit med att besvara ansökan och när ett svar kan förväntas.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-02 Anmäld: 2012-02-03 Besvarad: 2012-02-08 Svar anmält: 2012-02-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-08)