Samordning av samhällets insatser vid varsel i Jämtlands län

Skriftlig fråga 2008/09:231 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 10 november

Fråga

2008/09:231 Samordning av samhällets insatser vid varsel i Jämtlands län

av Berit Andnor (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Jämtlands län har på senare tid drabbats av många varsel och uppsägningar. Hittills under året har över 800 personer varslats om uppsägning, vilket är 1,3 procent av den sysselsatta arbetskraften. Relativt arbetskraften är det en av de absolut högsta siffrorna i landet. Bedömningen i länet är att merparten av varslen kommer att leda till uppsägning.

Det är i huvudsak telekom- och träindustrin som har varslat om uppsägningarna och det finns ingen efterfrågan på arbetskraft inom dessa två branscher i länet. Därför behövs det omedelbara åtgärder i form av omskolning och utbildning för att ge de varslade och uppsagda möjlighet att snabbt hitta ett nytt arbete. Självklart måste Arbetsförmedlingen garanteras tillräckliga resurser för att kunna hjälpa det växande antalet människor som riskerar att ställas utanför arbetsmarknaden.

Regeringen har nyligen tillsatt en nationell beredskapsgrupp och utsett landshövdingar i vissa län att leda arbetet med att samordna samhällets insatser med anledning av det stora antalet varsel i dessa län. Med tanke på det höga antalet varsel borde också Jämtlands län omfattas av detta arbete. Min fråga till näringsministern är:

Varför har näringsministern ännu inte utsett en sådan samordnare för Jämtlands län?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-10 Anmäld: 2008-11-11 Svar anmält: 2008-11-25 Besvarad: 2008-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-25)