Samordning av Försvarsberedningen och Genomförandegruppens arbete

Skriftlig fråga 2007/08:540 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 21 december

Fråga

2007/08:540 Samordning av Försvarsberedningen och Genomförandegruppens arbete

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Enligt regeringen kommer det att tillsättas en genomförandegrupp, vilken kommer att få till uppgift att ta fram underlag till kommande besparingar inom försvarsområdet.

Den parlamentariskt breda tillsatta Försvarsberedningen har fått ytterligare uppdrag som går ut på att analysera, konsekvensbeskriva och lämna förslag på inriktning för försvaret. Det ska innehålla avvägningar om insatsförsvarets förmågor och tillgänglighet.

Det är oklart hur samordningen av dessa två organ kommer att se ut och vilken sammansättning samt tidsramar som Genomförandegruppen arbetar utifrån.

Min fråga till försvarsministern är:

Hur kommer försvarsministern att planera samordningen av Försvarsberedningens och Genomförandegruppens arbete i form av tidsramar och uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarad: 2008-01-04 Svar anmält: 2008-01-15 Anmäld: 2008-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-04)