Samordning av de nordiska trygghetssystemen

Skriftlig fråga 2007/08:879 av Svantesson, Elisabeth (m)

Svantesson, Elisabeth (m)

den 29 februari

Fråga

2007/08:879 Samordning av de nordiska trygghetssystemen

av Elisabeth Svantesson (m)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Arbetsmarknaden i Norden är ur många aspekter integrerad och arbetskraftens rörlighet mellan de olika länderna är stor. Det finns i dag regler för att samordna ländernas trygghetssystem. Men fortfarande uppkommer situationer som gör att arbetstagare kan stå utan ersättning. Till exempel har en man från Örebro, som bott och arbetat i Norge, hamnat i svårigheter. Efter ett års sjukpenning och ett och ett halvt års rehabiliteringsersättning blev han utförsäkrad ur det norska systemet och var då inte berättigad till sjukpenning i Sverige.

Det åligger naturligtvis den enskilda personen att informera sig om vilka regler som gäller när man väljer att arbeta i ett annat land. Samtidigt är det så pass många som bor och arbetar i ett nordiskt grannland att det finns skäl till att ytterligare samordna trygghetssystemen.

Jag vill med andledning av detta fråga statsrådet Cristina Husmark Pehrsson:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att ytterligare samordna de nordiska trygghetssystemen? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-29 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)