Samordnare för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2011/12:669 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 20 juni

Fråga

2011/12:669 Samordnare för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

”Det finns stora problem med samordningen av stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar socialutskottet efter att ha tagit del av Riksrevisionens granskning. Trots många satsningar har de olika instanser i samhället som ger stöd till barn och unga med funktionsnedsättning fortfarande problem med att samverka. Följden blir att ansvaret för samordningen ligger hos föräldrarna.

Regeringen planerar att göra en djupare analys av hur stödet och regelverket fungerar, där även åtgärder inom samverkan och samordning ska ingå. Utskottet välkomnar detta. Utskottet har fått veta att regeringen planerar att starta en försöksverksamhet med samordnare. Utskottet förutsätter att försöksverksamheten ges hög prioritet och påbörjas under 2012, samt att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning när försöksverksamheten har utvärderats.”

Det här beslutade socialutskottet i januari i år. Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Har försöksverksamheten startats, och om inte, när och var kommer det att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-20 Anmäld: 2012-06-20 Besvarad: 2012-07-11 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-11)