sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst

Skriftlig fråga 1997/98:29 av Virgin, Lilian (s)

Virgin, Lilian (s)
Fråga 1997/98:29 av Lilian Virgin (s) till finansministern om sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst

I betänkande 1995/96:FiU14 behandlades frågan om en sammanslagning av Penninglotteriet och Tipstjänst. När det gällde lokaliseringen av det nya bolaget gjordes ett tillkännagivande till regeringen. I betänkandet anförde finansutskottet bl.a. följande: "En inriktning bör vara att huvudkontoret med dess funktioner för den samlade verksamheten lokaliseras till Visby. Det är också av stor vikt att en betydande del av den totala verksamheten i övrigt skall bedrivas från Gotland så att sysselsättningen på Gotland bevaras och förstärks vid en sammanslagning."

Det nya bolaget har enligt bolagsordningen sitt säte i Visby.

Min fråga till finansministern:

Hur avser regeringen efterkomma riksdagens uttalande i den del som avser omfattningen av verksamheten i Visby?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-09-29 Anmäld: 1997-10-06 Besvarad: 1997-10-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga