Sammanlänkning av de nordiska arbetsförmedlingarnas hemsidor

Skriftlig fråga 2016/17:308 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

För att klara jobben och tillväxten behöver vi mer rörlighet på arbetsmarknaden. Den gemensamma arbetsmarknaden i Norden ger oss stora möjligheter. Ett företag som söker specialkompetens kan vända sig till ett eller flera av de nordiska länderna. Det skapar också möjligheter för arbetslösa att söka arbete där jobben finns. Men matchningsverktygen måste slipas. Det är viktigt att det är lätt att söka arbete i Norden. För att det ska bli ännu enklare skulle man kunna länka samman de nordiska arbetsförmedlingarnas hemsidor. Det innebär att när en sjuksköterska, ingenjör eller byggnadsarbetare söker jobb kan de gå till hemsidan och söka arbete i hela Norden. Arbetsförmedlingarna i våra länder kan då också enklare hjälpa människor att hitta jobb i ett annat nordiskt land.

Följande fråga ställde jag till Finlands justitie- och arbetsminister på Nordiska rådets session i Köpenhamn 2016. Nu vill jag ställa samma fråga till den svenska arbetsmarknads- och etableringsministern Ylva Johansson:

 

Hur ser ministern på förslaget att se över möjligheten att länka samman de nordiska ländernas arbetsförmedlingars hemsidor i syfte att göra det enklare att söka arbete och rekrytera arbetskraft från hela Norden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-11-10 Överlämnad: 2016-11-11 Anmäld: 2016-11-15 Svarsdatum: 2016-11-23 Sista svarsdatum: 2016-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga