Samma möjligheter för vågkraft som för vindkraft

Skriftlig fråga 2008/09:95 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 15 oktober

Fråga

2008/09:95 Samma möjligheter för vågkraft som för vindkraft

av Lars Tysklind (fp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I dag råder stor enighet om att utsläppen av växthusgaser, som koldioxid, i atmosfären får förödande konsekvenser för klimatet. Ska den globala uppvärmningen hejdas måste vi agera snabbt med effektiva lösningar.

Vi måste agera för flexibilitet och mångfald och satsa på energikällor som inte ger utsläpp av växthusgaser. Olika förnybara energikällor bör då jämställas.

Utbyggnaden av vindkraften ska naturligtvis då ha goda möjligheter att fortsätta och här har regeringen varit tydlig i sin inriktning när det gäller att förenkla och samordna tillståndsprocesser enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

Även vågkraft skulle på sikt ge förnybar energi till låga kostnader och därmed också bidra positivt till vår konkurrenskraft.

I Lysekil finns långt framskridna planer på att starta kommersiell tillverkning av vågkraftverk som skulle innebära att 250 verkstadsarbetare kan anställas. Med tanke på de stora varsel som nu ligger inom fordonsindustrin i Västsverige skulle detta naturligtvis vara av speciellt stor betydelse.

Ett problem som blivit aktuellt i detta sammanhang är att vågkraft inte pekats ut på samma sätt som vindkraft när olika intressen ska vägas mot varandra. Många fördelar skulle nås om de stora forskningsframgångar som finns inom vågkraftstekniken snabbt kan få möjligheter att kommersialiseras.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att vågkraften ska få samma möjligheter att utvecklas som vindkraften, både för att ge förnybar energi till låga kostnader och för att bidra till sysselsättning inom verkstadsindustrin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-15 Anmäld: 2008-10-15 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)