Samling för daglig rörelse

Skriftlig fråga 2017/18:745 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

I maj förra året presenterade regeringen något som benämndes Samling för daglig rörelse. Initiativet togs emot positivt av flera berörda aktörer, men efter detta har inte mycket hänt. Enligt uppgift ska till exempel bara ett möte ha hållits. Undertecknad tycker att initiativet är viktigt och lovvärt men förvånas över den bristande informationen och – om mina källor stämmer – även den bristande aktiviteten i projektet.

Med hänvisning till ovanstående vill jag därför fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

När kommer ministern att presentera en tidsplan för projektet och när kommer barn och unga att kunna delta i aktiviteter som är sprungna ur projektet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-07 Överlämnad: 2018-02-08 Anmäld: 2018-02-09 Sista svarsdatum: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga