Samlad handlingsplan mot människohandel

Skriftlig fråga 2006/07:1373 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 juni

Fråga

2006/07:1373 Samlad handlingsplan mot människohandel

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det är angeläget att arbetet med en handlingsplan mot människohandel kan fortsätta. Men nu bereds inom regeringen tre handlingsplaner – en om sexuell exploatering, en om arbetskraftsexploatering och en om kommersiell sexuell exploatering av barn. Men samordningen av arbetet är oklar liksom vilket statsråd som har huvudansvaret och hur finansieringen för genomförandet ska ske. Och hur ska redan vunna erfarenheter tas om hand? Sverige behöver en samlad handlingsplan.

Jag vill fråga justitieministern om hon är beredd att verka för en samlad handlingsplan mot människohandel.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-14 Anmäld: 2007-06-14 Besvarad: 2007-06-27 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-27)