Samhällsplanering och höga vattenflöden

Skriftlig fråga 2006/07:92 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 november

Fråga

2006/07:92 Samhällsplanering och höga vattenflöden

av Carina Hägg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Många människor oroar sig för klimatförändringar och hur de kommer att påverka samhället. Den svenska samhällsplaneringen måste anpassas till de hotande konsekvenserna.

Sverige har under senare år drabbats av översvämningar. Värnamo är en av de orter som har drabbats hårt. I Värnamo bidrog strandnära boende till att många kom att beröras.

Det saknas i dag nationella riktlinjer för hur risker med höga vattenflöden ska hanteras. Samtidigt som samhällsplaneringen måste anpassas för att översvämningshotad mark inte ska bebyggas. Särskild vikt måste läggas vid etablering av samhällsfunktioner som skolor och sjukhus så att de inte byggs på olämplig mark. Dragningar av dagvatten‑, avlopps- och drickvattensledningar måste även de anpassas. Hänsyn måste tas till markkemiska förändringar och att ökad vattentemperatur påverkar bakterier och alger.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att nationella riktlinjer för hur höga vattenflöden ska hanteras och förebyggas inom samhällsplaneringen införs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-08 Anmäld: 2006-11-08 Besvarad: 2006-11-15 Svar anmält: 2006-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-15)