Samhalls arbetsbrist

Skriftlig fråga 2002/03:24 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 8 oktober

Fråga 2002/03:24

av Ragnwi Marcelind (kd) till näringsminister Björn Rosengren om Samhalls arbetsbrist

De arbetshandikappade i Sverige är telekomkrisens stora förlorare. Samhall har tvingats minska antalet anställda med 2 000, men ändå är fortfarande tusentals personer i företaget undersysselsatta. Från att ha haft tolv verkstäder som monterar batterier till bl.a. Sony Ericssons mobiltelefoner finns i år bara fyra kvar.

Samhalls vision är att vara det företag som bäst sammankopplar mänskliga värden med kommersiell framgång. Verksamhetsidén är att skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med arbetshandikapp där behoven finns.

När arbetsuppgifterna försvinner betyder det att många inte har något att göra. I dagsläget är hela 4 000 personer undersysselsatta. Det är den högsta nivån någonsin. Många har fått sätta sig på skolbänken eller rulla tummarna vilket är extra tragiskt eftersom det är en grupp där många redan innan hade dålig självkänsla.

Min fråga till Björn Rosengren är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att de arbetshandikappade som är anställda inom Samhall har en meningsfull sysselsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-10-08 Anmäld: 2002-10-10 Besvarad: 2002-10-15 Svar anmält: 2002-10-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-10-15)