Samhalls affärsetik

Skriftlig fråga 2017/18:1516 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Det har vid flera tillfällen i olika sammanhang rapporterats om tvisten mellan Ockelbo kommun och Samhall, vars kärna är en tre år gammal upphandling som innebar att kommunen och det kommunala bostadsbolaget Ockelbogårdar tecknade var sitt avtal med Samhall om bland annat snöröjning och fastighetsskötsel.

Ockelbo kommun och Samhall har inte varit överens om vad man köpt respektive sålt till varandra. För att lösa konflikten diskuterades förlikning, men utan resultat. I fjol hotade Samhall med att häva avtalet och därmed avbryta alla arbeten om Ockelbo kommun inte betalade en faktura på 655 000 kronor, vilket kommunen gjorde under protest.

Samhall är ett statligt kontrollerat bolag som borde ha en affärsetik som är oantastlig, och bolaget borde inte hamna i en domstol med en kommun som beställare; i det här fallet avgjordes dock Samhalls agerande i domstol.

Ockelbo kommun och Samhall tog tvisten till Gävle tingsrätt, som nu har meddelat sin dom – där Ockelbo vann och Samhall förlorade.

Att statliga bolag inte kan hantera upphandlingar bättre än att man hamnar i domstol väcker frågor om det statliga företagets affärsetik och upphandlingskompetens. Frågan är också om det är samhällsekonomiskt lönsamt att Samhall lägger så låga anbud att privata aktörer slås ut, och även att Samhall ansett att det har funnits skäl att ta frågan om ersättningen till domstol.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilken affärsetik anser ministern att statliga Samhall ska ha?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-15 Överlämnad: 2018-06-18 Anmäld: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-27
Svar på skriftlig fråga