samhällets hantering av nya hot

Skriftlig fråga 2001/02:7 av Carnerö, Åke (kd)

Carnerö, Åke (kd)

den 20 september

Fråga 2001/02:7

av Åke Carnerö (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om samhällets hantering av nya hot

Terrorattackerna i USA den 11 september 2001 har på ett skrämmande sätt visat på den osäkerhet som de nya säkerhetshoten medför för det fredstida samhället. Beredskapen mot svåra och oväntade påfrestningar kräver flexibla resurser på ett annat sätt än under det kalla kriget.

Med utgångspunkt i en bred syn på säkerhet ska Sverige bl.a. kunna möta attacker som utförs av andra aktörer än stater och där okonventionella metoder och vapen kan användas. Det finns därför, som Försvarsberedningen framfört, ett behov av att klargöra förutsättningarna för att hantera hot som inte är väpnade angrepp i strikt folkrättslig mening.

Min fråga till försvarsministern:

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder som klargör förutsättningarna för att hantera de nya hoten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-09-20 Anmäld: 2001-09-25 Besvarad: 2001-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-26)