Samhall

Skriftlig fråga 2002/03:1337 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 29 augusti

Fråga 2002/03:1337

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Hans Karlsson om Samhall

Samhall AB har som sitt ändamål att skapa meningsfulla arbeten åt människor med arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har bland annat genom anställningar vid Samhall möjlighet att underlätta för människor med olika arbetshandikapp att erhålla anställning. Arbetet ska vara ett för den anvisade lämpligt arbete.

Den omstrukturering av Samhall som nu aviseras kommer att innebära en kraftig och fortsatt omställning av verksamheten mot tjänstesektorn samtidigt som industriverksamheten minskas. Risken är uppenbar att stora grupper av arbetshandikappade inte kommer att finna ett lämpligt arbete på Samhall utan kommer att vara fortsatt hänvisade till en passiv arbetslöshet.

Samtidigt redovisar Samhall AB i halvårsbokslutet ett negativt resultat med 360 miljoner kronor. Ett resultat som riskerar att ytterligare minska de arbetshandikappades möjligheter till ett meningsfullt arbete.

Med anledning av utvecklingen inom Samhall vill jag fråga ministern vad han avser att göra för att hantera den uppkomna situationen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-29 Besvarad: 2003-09-11 Anmäld: 2003-09-16 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-11)