Samförvaltningsinitiativet i norra Bohuslän

Skriftlig fråga 2007/08:707 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 5 februari

Fråga

2007/08:707 Samförvaltningsinitiativet i norra Bohuslän

av Lars Tysklind (fp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den 25 januari hade jag förmånen att få ta del av en redovisning av resultatet från pilotprojektet med samförvaltning av fisket i norra Bohuslän.

Man kan konstatera att arbetet varit mycket framgångsrikt med stort engagemang från yrkesfiskarkåren.

En slutsats är att en del områden är mycket lämpliga för samförvaltning. Norra Bohuslän är ett sådant område. Inte minst den sedan tidigare gällande Koster–Väderö-överenskommelsen visar detta.

Pilotprojektet har visat att ges man möjlighet att ta ansvar lokalt så kan det ge mycket goda resultat.

Inom samförvaltningsinitiativet i norra Bohuslän har man framgångsrikt arbetat med egenkontroll, redskapsutveckling för selektion, ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan yrkesfiskare och forskare samt marknadsföring, det senare med varumärket Njord, som står för närproducerat och kvalitet.

Det är nu viktigt att det inte stannar vid ett pilotprojekt utan att samförvaltningen i norra Bohuslän kan utvecklas vidare.

Med den bakgrunden vill jag ställa följande fråga:

Vilka åtgärder ämnar jordbruksministern vidta för att samförvaltningen i norra Bohuslän ska få möjlighet att utvecklas vidare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-05 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)