Samdistribution av post, paket och tidningar

Skriftlig fråga 2018/19:120 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Postmarknaden genomgår nu en snabb förändring. Med ny digitalteknik har antalet brev som skickas minskat och samtidigt har antalet paket ökat drastiskt då fler och fler väljer att handla via nätet. Till detta hör då också att antalet tidningsprenumerationer också minskar och människor väljer mer och mer att läsa tidningen och nyheter via sin surfplatta eller dator.

Post- och paketmarknaden kännetecknas av en fungerande konkurrens mellan de aktörer som finns. För att bibehålla en god service av post- och paketlösningar över hela landet, både i staden och på landsbygden, måste denna verksamhet utvecklas.

Samdistribution av post, paket och tidningar är något som skulle kunna ge ökad service till hela landet och samtidigt hålla nere transporterna då det enbart räcker med en transport för dessa tjänster. Fler distributörer skulle kunna utföra den dagliga utdelningen av post, paket och tidningar över landet, där självklart Postnord är en aktör och PTS är den som fortsätter att ge tillstånd och utöva tillsyn.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Är statsrådet beredd att öppna upp för samdistribution av post, paket och tidningar över landet där det inte enbart är Postnord som utför detta utan fler aktörer släpps in för att kunna utföra detta över landet

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga