samarbetsprojekt för bredband

Skriftlig fråga 2000/01:843 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 7 mars

Fråga 2000/01:843

av Margareta Sandgren (s) till näringsminister Björn Rosengren om samarbetsprojekt för bredband

De sex kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås har kommit överens om ett gemensamt "höglandsnät" för bredband där kommunerna på höglandet binds samman. Den planerade utbyggnaden syftar till att stimulera företagsamheten och ge medborgarna ökad tillgång till Internettjänster. Också för skolorna i de berörda kommunerna öppnas nya möjligheter bl.a. genom att Högskolan i Jönköping planerar att utlokalisera utbildningar till mindre orter. Ett "höglandsnät", som är det första i sitt slag i landet, kommer att bli mycket viktigt för utvecklingen i en region med befolkningsminskning. Det kan dessutom bli en förebild för den fortsatta utbyggnaden i Sverige. Men projektet riskerar tyvärr att aldrig bli genomfört. Näringsdepartementet har nämligen meddelat att kommunernas medaktör, Telia, inte kan räknas som offentlig medfinansiär eftersom företaget numera är bolag. Det innebär att företagets finansiella insats inte får tas med vid ansökan om stöd från mål 2. Därmed spricker de ekonomiska kalkylerna.

Jag vill fråga näringsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att detta samarbetsprojekt ska kunna genomföras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-07 Anmäld: 2001-03-13 Besvarad: 2001-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-15)