samarbete om minröjning

Skriftlig fråga 1999/2000:327 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 2 december

Fråga 1999/2000:327

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om samarbete om minröjning

Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att lokalisera och röja personminor. Men för att detta arbete ska bli effektivt krävs det resurser och samordning avseende test och utvärdering av ny teknik.

Totalförsvarets minröjningscenter, SWEDEC, håller på att bygga upp ett testområde, där ny teknik kan testas och utvärderas. Det gäller både system för att lokalisera minor, som Biosensor Applications "konstgjorda hundnos" och system för att röja minorna, som exempelvis Bofors MineGuzzler.

Försvarsmakten har också som önskemål att Sverige ska ingå i ett internationellt samarbete (International Test & Evaluation Program, ITEP) för test och utvärdering inom minröjningsområdet. Meningen är att olika länder ska ha gemensamma standarder för test och en öppen redovisning av testresultat.

Jag vill fråga försvarsministern:

Avser försvarsministern att vidta någon åtgärd för att Sverige ska delta i och få en drivande roll i uppbyggnaden av det internationella test- och utvärderingsprogrammet avseende humanitär minröjning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-12-03 Anmäld: 1999-12-07 Besvarad: 1999-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-08)