Samarbete mellan idrottsförbund och Bris

Skriftlig fråga 2009/10:822 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 21 maj

Fråga

2009/10:822 Samarbete mellan idrottsförbund och Bris

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Som första idrottsförbund inleder Skånes Fotbollförbund ett samarbete med Barnens rätt i samhället, Bris. Samarbetet är inledningsvis ett treårigt projekt, med målet att det i framtiden blir permanent. I samarbetet kommer Skånes Fotbollförbund att stötta Bris stödverksamheter för barn och unga. Bris i sin tur kommer att till förbundets personal informera om, och lära ut, Bris erfarenheter och kunskaper i att möta barn och unga.

”Idrottsledare och tränare är för många barn och unga fantastiskt viktiga och för de barn som lever i svåra familjesituationer kan en sådan vuxen vara avgörande för att barnet ska få en positiv framtid”, säger Michel Devillaz, Brisombud i Bris region Syd. ”Vi är väldigt glada att, som första idrottsförbund i Sverige, inleda ett seriöst och långsiktigt samarbete med Bris, som är en organisation som är till för barn och unga i Sverige”, säger Ulf Larsson, chef för Skånes Fotbollförbund. Jag tycker detta är ett alldeles utmärkt initiativ. Barn och vuxna ska umgås i bra och stimulerande miljöer och här kan idrotten med dess många ledare bidra med mycket. Idrottslivet är en möjlighet att få positiva kontakter på alla plan och organisationer som Bris har ju en oerhört viktig och avgörande funktion i mångas vardag.

Min fråga till kultur- och idrottsministern är därför:

På vilket vis kan kulturministern agera för att ytterligare idrottsförbund följer Skånes FF:s initiativ att samarbeta med Bris eller med andra organisationer som stödjer barn i svåra familjesituationer?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Besvarad: 2010-05-26 Svar anmält: 2010-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-26)