Samarbete med organisationer närstående Burmas regim

Skriftlig fråga 2010/11:605 av Thorell, Olle (S)

Thorell, Olle (S)

den 21 juni

Fråga

2010/11:605 Samarbete med organisationer närstående Burmas regim

av Olle Thorell (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Nyligen uppmärksammades att Näringslivets Internationella Råd med stöd av Sida har inlett samarbete med den burmesiska juntan närstående Myanmar Egress och Myanmar Chamber of Commerce. Dessa kontakter har tidigare förnekats av Sida, i upprepade kontakter med journalister. Tidigare besöktes Sverige, med hjälp av Sidafinasiering, av Shalom, en organisation vars grundare, en pastor, nyligen under en predikan varnade unga från kontakter med oppositionen eftersom detta skulle strida mot Bibelns ord. Grundaren av Egress skriver tal åt den burmesiska presidenten och styrelsen består av affärsmän med dokumenterat nära band till juntans milis och till juntans parti, USDP. Egress närstående Myanmar Chamber of Commerce kontrollerar en gränspostering som enligt starka indicier är involverad i människohandel och har stora intressen i Burmas monopoliserade ekonomi. Egress har använts i misslyckade försöka att utmana och splittra Aung San Suu Kyis parti, NLD. Det är mycket oroande om svenskt demokratistöd går till att bygga upp organisationer som arbetar för att underminera oppositionen. Det är förkastligt om svenskt näringslivsstöd går till att stödja affärsmän som bygger sin verksamhet på sina nära relationer till regimen. Dessa händelser gör mig orolig för Sveriges Burmapolicy. Är de olycksfall i arbetet eller en medveten strategi? Så länge regeringens Burmastrategi är hemligstämplad är det omöjligt att ens diskutera vilken strategi som förs eller om den är lämplig gentemot Burma. Aung San Suu Kyi var väl medveten om de dubbla signaler som kommer från Sverige när jag och Urban Ahlin tidigare besökte henne i Rangoon. Hon fördömde i skarpa ordalag regeringens agerande i ett möte med svensk ambassadpersonal nyligen.

Jag undrar om utrikesministern vet vilken typ av organisationer som tar emot svenskt stöd, och om det är utrikesministerns avsikt att det är en del av en ny strategi gentemot Burma.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-06-21 Anmäld: 2011-06-21 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)