Samarbete inom Barentsregionen

Skriftlig fråga 2007/08:1309 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 5 juni

Fråga

2007/08:1309 Samarbete inom Barentsregionen

av Fredrik Lundh (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Barentsregionen har blivit högintressant för EU och de direkt inblandade länderna. Klimathotet, teknikutvecklingen och de minskade tillgångarna av råvaror ökar konfliktrisken. Fler länder kommer att göra anspråk på de stora olje- och gastillgångarna i området, vilket bidrar till ökad instabilitet här.

En större konfliktrisk stärker behovet av närhet till militära resurser, vilket man tydligt ser i de övriga länderna i Barentsregionen. Det gäller även Sverige, även om försvarsministern i en interpellationsdebatt nyligen ansåg att Sverige inte gränsar till Barentsregionen. Enligt alla andra är vi en del i Barentsregionen med omfattande samarbete på många olika samhällsområden sedan år tillbaka.

Det är dags att samarbete mellan länderna i regionen också sker inom säkerhetspolitikens område. Därför vill jag fråga försvarsministern:

Avser försvarsministern att verka för ett ökat samarbete kring säkerhetspolitiken inom Barentsregionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-05 Anmäld: 2008-06-05 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)