salmonellagarantin

Skriftlig fråga 2001/02:1637 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 25 september

Fråga 2001/02:1637

av Jeppe Johnsson (m) till jordbruksminister Margareta Winberg om salmonellagarantin

Importerat kött av nöt, svin och fågel omfattas av en obligatorisk salmonellakontroll. Detta undantag förhandlades fram vid Sveriges EU-inträde.

I november 2001 fastslog EU-kommissionen att regeln inte gäller s.k. "köttberedningar". Som "köttberedningar" räknas även kött och fågel som marinerats, kebab, malet kött som kryddats samt saltat och rimmat kött. För kycklingkött räcker det att köttet lagts i saltlake.

I Sverige är salmonellan reglerad i lag. Kontrollen av salmonella i kyckling- och kalkonstallar är mycket noggrann. Svenskt fågelkött är i stort sett salmonellafritt.

De kontroller som Livsmedelsverket gör visar att cirka en tredjedel av proverna på importerade "köttberedningar" är positiva för salmonella. Flest anmärkningar har kycklingprodukter fått.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att salmonellagarantin ska vara effektiv och även omfatta s.k. köttberedningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-25 Anmäld: 2002-09-30 Besvarad: 2002-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-10-02)