salmonellafritt kött

Skriftlig fråga 2002/03:283 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 11 december

Fråga 2002/03:283

av Hans Hoff (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om salmonellafritt kött

Vid inträdet till EU förhandlade Sverige sig till en salmonellagarantiregel. Den innebär att nöt, fläsk och fjäderfä som kommer från annat EU-land än Finland ska kontrolleras före införsel till Sverige. Kontrollen ska utföras av avsändaren. För att se till efterlevnaden har Livsmedelsverket gjort två stora undersökningar (garantiprojekt) av importerat kött. Den första undersökningen gjordes 1997 och den andra 2000. Båda gångerna har det visat sig att en stor del av partierna saknar korrekta intyg, är felaktigt märkta och vad värre är, innehåller salmonella. Visst har det blivit bättre, men fortfarande är livsmedelsstandarden under all kritik. Särskilt allvarligt är det faktum att flera av provtagningarna visar att salmonellastammarna har multiresistens mot antibiotika. När det nu dessutom visat sig att så kallade köttberedningar, det vill säga kebab, marinerad kyckling, malet kött med mera inte omfattas av garantiregeln finns det anledning att reagera extra starkt. Särskilt som en så hög andel som en tredjedel av köttberedningarna vid särskilda kontroller som Livsmedelsverket genomfört visar sig vara positiva vid salmonellakontrollen. Slutsatsen av erfarenheterna på området kräver därför svenska åtgärder, inte minst gentemot EU. Det krävs ett kraftfullt gemensamhetsarbete mot salmonella ute i Europa. Sverige måste förmå EU att också godkänna att så kallade köttberedningar omfattas av garantireglerna. Dessutom måste vi arbeta för att importörerna av kött tar större ansvar för livsmedelshygieniska krav, oavsett om det finns en obligatorisk salmonellakontroll eller ej.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att garantera att det kött som säljs i svenska butiker inte innehåller salmonella?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-12-11 Anmäld: 2002-12-11 Besvarad: 2002-12-18 Svar anmält: 2002-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-18)