Salmon action plan

Skriftlig fråga 2005/06:1801 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1801 av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Salmon action plan

I Sverige klipps fettfenan på den odlade laxen innan den släpps ut. Avsikten är bevarandet av vildlaxen @ och laxöringen. Detta sker som ett resultat av en överenskommelse mellan länderna runt Östersjön som löper 1997@2010.

Tyvärr lever inte övriga länder runt Östersjön upp till överenskommelsen och detta gör även det svenska skyddet av viltstammarna mindre effektivt än det borde vara. Mest anmärkningsvärt är att Finland inte följer planen. Andra viktiga länder som borde arbeta enligt planen är Lettland och Polen. Planen behöver aktualiseras och förnyas så att den gäller även efter 2010.

Vad tänker ministern göra för att salmon action plan ska efterlevas av övriga länder som berörs av överenskommelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-27 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-27)