Säljakt

Skriftlig fråga 2016/17:1229 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I Västerhavets svenska vatten finns det 25 000 knubbsälar. År 2014 rapporterade Havs- och vattenmyndigheten att sälar orsakar ekonomiska skador för 33,3 miljoner kronor per år på infiskningsvärdet.

Naturvårdsverket har nyligen tagit beslut om skyddsjakt för säl. Beslutet bekymrar dock yrkesfiskarna, eftersom beslutet är mer restriktivt än tidigare och påverkar förutsättningarna för fisket negativt.

Förra hösten, 2016, utredde Naturvårdsverket licensjakt på säl åt regeringen, men sedan dess har ingenting hänt. Naturvårdsverket menar att bollen ligger hos regeringen eftersom licensjakt kräver en förändring i jaktförordningen, vilket kräver ett regeringsbeslut.

För att kunna ha ett långsiktigt hållbart fiske är det viktigt att skapa goda förutsättningar för yrkesfiskaren. Forskningen pekar på bekymmer med de växande sälstammarna och att det finns behov av en mer aktiv förvaltning. 

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

 

Vad tänker statsrådet och regeringen vidta för åtgärder för att få en fungerande säljakt och därmed stärka möjligheterna till ett långsiktigt hållbart kustfiske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-11 Överlämnad: 2017-04-13 Anmäld: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-04-26 Sista svarsdatum: 2017-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga